Danh sách đại lý

STT Văn phòng giao dịch Liên hệ
1

Tên văn phòng: VP. Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 127 Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2 phường 4, Tp. Sóc Trăng

ĐT: 02993622486

Mobile: 02993622487

2

Tên văn phòng: VP. TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 116C Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15 Quận 5, Tp.HCM

ĐT: (028) 39553933

3

Tên văn phòng: VP. Hà Nội

Địa chỉ: 101A3 - Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (024) 39841303

Mobile: 0989811895

Chọn Thành phố muốn tìm đại lý:
STT Đại lý tại Louisiana Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco New Orleans (LA)

Địa chỉ: 3900 Dublin St New Orleans, LA 70118

ĐT: 504-484-5220

STT Đại lý tại California Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Stockton (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1616 E Hammer Ln, Stockton, CA

ĐT: 95210-4119
(209) 478-2040

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Hayward ((Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 28505 Hesperian Blvd, Hayward, CA

ĐT: 94545-5008
(510) 931-3128

3

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Leandro (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1900 Davis St, San Leandro, CA

ĐT: 94577-1209
(510) 562-6708

4

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Jose Great Oaks (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 6898 Raleigh Road, San Jose, CA

ĐT: 95119-1730
(408) 908-7929

5

Tên đại lý: Siêu thị Costco Sacramento Elk Grove (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 7400 Elk Grove Blvd, Elk Grove, CA

ĐT: 95757-6299
(916) 465-6050

6

Tên đại lý: Siêu thị Costco Santa Clara (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1601 Coleman Ave Santa Clara, CA

ĐT: 95050-3100
(408) 567-9000

7

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Francisco ( Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 450 10th St San Francisco, CA

ĐT: 94103-4304
(415) 626-4388

8

Tên đại lý: Siêu thị Costco Mountain View ( Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1000 N Rengstorff Ave Mountain View, CA

ĐT: 94043-1716
(650) 988-1841

9

Tên đại lý: Siêu thị Costco Livermore (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 2800 Independence Dr, Livermore, CA

ĐT: 94551-7628
(925) 443-6306

10

Tên đại lý: Siêu thị Costco Foster City (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1001 Metro Center Blvd Foster City, CA

ĐT: 94404-2177
(650) 286-0739

11

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Jose Senter (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 2201 Senter Rd San Jose, CA

ĐT: 95112-2627
(408) 275-0199

12

Tên đại lý: Siêu thị Costco South San Francisco (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 451 S Airport Blvd, South San Francisco, CA

ĐT: 94080-6909
(650) 872-2021

13

Tên đại lý: Tên đại lý: Siêu thị Costco Sunnyvale (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 150 Lawrence Station Rd Sunnyvale, CA

ĐT: 94086-5309
(408) 730-1892

14

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Jose Hostester (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: NE San Jose 1709 Automatio Pkwy San Jose, CA

ĐT: 95131-1866
(408) 678-2150

15

Tên đại lý: Siêu thị Costco Sacramento (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 7981 E Stockton Blvd, Sacramento, CA

ĐT: 95823-9606
(916) 682-3569

16

Tên đại lý: Siêu thị Costco Fremont (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 43621 Pacific Commoms Blvd Fremont, CA

ĐT: 94538-3809
(510) 897-1092

17

Tên đại lý: Siêu thị Costco El Camino (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 1600 EL Camio Real South San Francisco, CA

ĐT: 94080-1206
(650) 757-3003

18

Tên đại lý: Siêu thị Costco Richmond (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 4801 Central Ave Richmond, CA

ĐT: 94804

19

Tên đại lý: Siêu thị Costoc San Jose Almaden (Bay Area - Northern California)

Địa chỉ: 5301 Almaden Expy San Jose, CA

ĐT: 95118

20

Tên đại lý: Siêu thị Costco Garden Grove (LA - Southern California)

Địa chỉ: 11000 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA

ĐT: 92843-1206
(714) 638-6308

21

Tên đại lý: Siêu thị Costco Alhambra (LA - Southern California)

Địa chỉ: 2207 W Commonwealth Ave Alhambra, CA

ĐT: 91803-1302
(626) 289-7164

22

Tên đại lý: Siêu thị Costco Huntington Beach (LA - Southern California)

Địa chỉ: 7562 Center Ave Huntington Beach, CA

ĐT: 92647-3002
(714) 372-7510

23

Tên đại lý: Siêu thị Costco Fountain Valley (LA - Southern California)

Địa chỉ: 17900 Newhope St Fountain Valley, CA

ĐT: 92708-5404
(714) 338-2183

24

Tên đại lý: Siêu thị Costco Monterey Park (LA - Southern California)

Địa chỉ: 2000 Market Place Dr Monterey Park, CA

ĐT: 91755-7402
(323) 890-1904

25

Tên đại lý: Siêu thị Costco City Of Industry (LA - Southern California)

Địa chỉ: 17550 Castleton St City Of Industry, CA

ĐT: 91748-1701
(626) 839-3053

26

Tên đại lý: Siêu thị Costco Cypress (LA - Southern California)

Địa chỉ: 5401 Katella Ave Cypress, CA

ĐT: 90720-2809
(562) 668-5150

27

Tên đại lý: Siêu thị Costco Irvine (LA - Southern California)

Địa chỉ: 115 Technology Dr Irvine, CA

ĐT: 92618-2408
(949) 453-0435

28

Tên đại lý: Siêu thị Costco Fullerton (LA - Southern California)

Địa chỉ: 900 S Harbor Blvd Fullerton, CA

ĐT: 92832-3098
(714) 738-7521

29

Tên đại lý: Siêu thị Costco Chino Hills

Địa chỉ: 13111 Peyton Dr, Chino Hills, CA 91709

ĐT: +1 909-464-2900

30

Tên đại lý: Siêu thị Costco Tustin

Địa chỉ: 2700 Park Ave, Tustin, CA 92782

ĐT: 714-838-7895

31

Tên đại lý: Siêu thị Costco Los Feliz

Địa chỉ: 2901 Los Feliz Blvd, Los Angeles, CA 90039

ĐT: 323-644-5201

32

Tên đại lý: Siêu thị Costco Azusa

Địa chỉ: 1220 W Foothill Blvd, Azusa, CA 91702

ĐT: 626-812-7911

33

Tên đại lý: Siêu thị Costco Torrance

Địa chỉ: 2640 Lomita Blvd, Torrance, CA 90505

ĐT: 310-891-1020

34

Tên đại lý: Siêu thị Costco Montclair

Địa chỉ: 9404 Central Ave, Montclair, CA 91763

ĐT: 909-575-5004

35

Tên đại lý: Siêu thị Costco Senter

Địa chỉ: 2201 SENTER RD SAN JOSE, CA 95112

ĐT: 408-275-0199

36

Tên đại lý: Siêu thị Costco South SF

Địa chỉ: 451 S AIRPORT BLVD SOUTH SF, CA 94080

ĐT: 650-872-2021

37

Tên đại lý: Siêu thị Costco Sunnyvale

Địa chỉ: 150 Lawence station Rd Sunnyvale, CA 94086

ĐT: 408-730-1892

38

Tên đại lý: Siêu thị Costco Tracy

Địa chỉ: 3250 W GRANT LINE RD TRACY, CA 95304

ĐT: 209-830-5340

39

Tên đại lý: Siêu thị Costco Elk Grove

Địa chỉ: 7400 Elk Grove Blvd Elk Grove CA 95757

ĐT: 916-465-6050

40

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Bernardino

Địa chỉ: 1099 E Hospitality Ln San Bernardino, CA 92408

ĐT: 909-478-3445

41

Tên đại lý: Siêu thị Costco San Dimas

Địa chỉ: 520 N Lone Hill Ave San Dimas, CA 91773

ĐT: 909-962-5507

42

Tên đại lý: Siêu thị Costco La Habra

Địa chỉ: 101 N Beach Blvd La Habra, CA 90631

ĐT: 562-524-0029

STT Đại lý tại Maryland Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Gaithersburg, MD

Địa chỉ: 880 Russell Ave Gaithersburg MD 20879

ĐT: 301-417-1500

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Columbia Elkridge, MD

Địa chỉ: 6675 Marie Curie Dr Elkridge, MD 21075

ĐT: 410-423-4052

STT Đại lý tại Massachusetts Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Avon, MA

Địa chỉ: 120 Stockwell Dr Avon, MA 2322

ĐT: 508-232-4000

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Everett, MA

Địa chỉ: 2 Mystic View Rd Everett, MA 2149

ĐT: 617-544-4806

STT Đại lý tại New Jersey Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco East Hanover, NJ

Địa chỉ: 156 SR-West East Hanover, East Hanover, NJ 7936

ĐT: 973-602-2000

2

Tên đại lý: Cherry Hill, NJ

Địa chỉ: 650 Garden Park Blvd Cherry Hill, NJ 8002

ĐT: 425-313-8100

STT Đại lý tại New York Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Wesbury, NY

Địa chỉ: 1250 Old Country Rd Westbury, NY 11590

ĐT: 516-683-8300

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Rego Park, NY

Địa chỉ: 6135 Junction Rego Park, NY 11374

ĐT: 718-760-2180

STT Đại lý tại Oklahoma Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Oklahoma City (OK)

Địa chỉ: 13200 N Western Ave Oklahoma City, OK 73114

ĐT: 405-832-5102

STT Đại lý tại Pennsylvania Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Montgomeryville North Wales, PA

Địa chỉ: 740 Upper State Rd North Wales, PA 19454

ĐT: 215-353-4153

STT Đại lý tại Texas Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Eats Plano (Texas)

Địa chỉ: 3800 N Central Expy Plano, TX 75074

ĐT: 972-244-0003

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Arlington (Texas)

Địa chỉ: 600 W Arbrook Blvd Arlington, TX 76014

ĐT: 817-417-1603

3

Tên đại lý: Siêu thị Costco Willobrook (Texas)

Địa chỉ: 12405 N Gessner Rd Houston, TX 77064

ĐT: 832-912-2353

4

Tên đại lý: Siêu thị Costco Austin (Texas)

Địa chỉ: 10401 Research Blvd Austin, TX 78759

ĐT: 512-634-2253

5

Tên đại lý: Siêu thị Costco Lewisville (Texas)

Địa chỉ: 851 State Highway, 121 Byp Lewisville, TX 75067

ĐT: 469-948-1026

6

Tên đại lý: Siêu thị Costco West Plano (Texas)

Địa chỉ: 1701 Dallas Pkwy Plano, TX 75093

ĐT: 972-246-2203

7

Tên đại lý: Siêu thị Costco Galleria Houston (Texas)

Địa chỉ: 3836 Richmond Ave Houston, TX 77027

ĐT: 832-325-5850

8

Tên đại lý: Siêu thị Costco Sugarland (Texas)

Địa chỉ: 17520 Southwest Fwy Sugarland, TX 77479

ĐT: 281-566-6720

9

Tên đại lý: Siêu thị Costco West Katy (Texas)

Địa chỉ: 23645 Katy Freeway Katy, TX 77494

ĐT: 281-347-9900

10

Tên đại lý: Siêu thị Costco Pearland (Texas)

Địa chỉ: 3500 Business Center Drive Pearland, TX 77584

ĐT: 281-707-7001

11

Tên đại lý: Siêu thị Costco Dallas (Texas)

Địa chỉ: 8055 Churchill Way Dallas, TX 75251

ĐT: 469-680-7546

12

Tên đại lý: Siêu thị Costco Webster (Texas)

Địa chỉ: 1310 Jasmine Ave Webster, TX 77598

ĐT: 281-707-7750

13

Tên đại lý: Siêu thị Costco Cypress (Texas)

Địa chỉ: 26960 NW Freeway Cypress, TX 77433

ĐT: 832-653-4576

STT Đại lý tại Virginia Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Fairfax, VA

Địa chỉ: 4725 W OX Rd Fairfax, VA 22030

ĐT: 703-332-3200

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Sterling, VA

Địa chỉ: 21398 PRICE Cascades Sterling, VA 20164

ĐT: 703-406-6500

3

Tên đại lý: Siêu thị Costco Newington Springfield, VA

Địa chỉ: 7373 Boston Blvd Spingfield, VA 22152

ĐT: 703-912-1203

4

Tên đại lý: Siêu thị Costco Chantilly, VA

Địa chỉ: 14390 Chantilly, Chintilly, VA 20151

ĐT: 703-885-5544

STT Đại lý tại Oregon Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Porland, OR

Địa chỉ: 4849 NE 138th Ave Porland, OR 97230

ĐT: 503-252-2243

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Hillsboro, OR

Địa chỉ: 1255 NE 48th Ave, Hillsboro, OR 97124

ĐT: 503-681-2800

3

Tên đại lý: Siêu thị Costco Clackamas, OR

Địa chỉ: 13130 SE 84th Ave, Clackamas, OR 97015, United States

ĐT: 503-794-5500

4

Tên đại lý: Siêu thị Costco Aloha Beaverton, OR

Địa chỉ: 15901 SW Jenkins Rd, Beaverton, OR 97006, United States

ĐT: 503-644-7615

STT Đại lý tại Alaska Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Anchorage Alaska, AK

Địa chỉ: 330 W Dimond Blvd, Anchorage, AK 99515

ĐT: 907-349-2335

STT Đại lý tại Whasington Liên hệ
1

Tên đại lý: Siêu thị Costco Redmond, WA

Địa chỉ: 7725 188th Ave NE, Redmond, WA 98052

ĐT: 425-406-5382

2

Tên đại lý: Siêu thị Costco Federal Way, WA

Địa chỉ: 35100 Enchanted Pkwy S, Federal Way, WA 98003

ĐT: 253-874-3652

3

Tên đại lý: Siêu thị Costco Seattle, WA

Địa chỉ: 4401 4th Ave S, Seattle, WA 98134, United States

ĐT: 206-622-3136

4

Tên đại lý: Siêu thị Costco Kirkland, WA

Địa chỉ: 8629 120th Ave NE, Kirkland, WA 98033, United States

ĐT: 425-827-1693

5

Tên đại lý: SIêu thị Costco Tukwila, WA

Địa chỉ: 400 Costco Dr #150, Tukwila, WA 98188, United States

ĐT: 206-575-9191

6

Tên đại lý: Siêu thị Costco Lynwood, WA

Địa chỉ: 18109 33rd Ave W, Lynnwood, WA 98037, United States

ĐT: 425-697-1062

7

Tên đại lý: Siêu thị Costco Issaquah, WA

Địa chỉ: 1801 10th Ave NW, Issaquah, WA 98027, United States

ĐT: 425-313-0965

Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ

    153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

  • Điện thoại

    (0299) 3623700 - (0299) 3821322 - (0299) 3622486

  • Email

    kinhdoanh1@banhpiatanhuevien.com

Kết nối với chúng tôi