Hồ sơ công bố

CƠ QUAN QUẢN LÍ HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

NĂM 2018 - 2019

STT

Cơ Sở/Doanh Nghiệp

Ngày

Sản Phẩm

Số Tự Công Bố

Địa Chỉ

1

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/02/2018

Bánh in nhân đậu xanh sầu riêng

01/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

19/04/2018

Lạp xưởng bò

02/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

3

Công ty TNHH CBTP  Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

19/04/2018

Bánh long châu

03/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

4

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Kẹo đậu phộng

04/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

5

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Lạp xưởng mai quế lộ

05/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

6

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Lạp xưởng mai quế lộ vị tiêu

06/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

7

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh sầu riêng

08/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

8

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay đậu sầu riêng

09/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

9

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay môn sầu riêng

10/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

10

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay đậu xanh sầu riêng

11/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

11

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay môn sầu riêng

12/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

12

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bò viên

13/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

13

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh dứa

14/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

14

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh dứa

15/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

15

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Kẹo sữa đậu phộng

16/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

16

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Bánh pía đậu đỏ sầu riêng

17/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

17

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Lạp xưởng bò tươi

19/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

18

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/05/2018

Bánh pía mè đen sầu riêng

18/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

19

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/06/2018

Bánh trung thu Kim Sa

20/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

20

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh pía đậu xanh dứa ít đường có trứng

21/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

21

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh trung thu

22/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

22

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh hạnh nhân trứng muối

23/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

23

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh pía đậu xanh ít đường có trứng

24/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

24

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh in trắng

25/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

25

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh in ca cao

26/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

26

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/07/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng ít đường

27/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

27

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

18/07/2018

Bánh in ca cao dứa

28/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

28

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

18/07/2018

Bánh pía kim sa mè đen

29/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

29

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

01/08/2018

Bánh pía kim sa đậu xanh dứa

30/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

30

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía thịt lạp

34/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

31

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng

32/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

32

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh bà xã

39/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

33

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh hạnh nhân

34/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

34

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía mè đen sầu riêng trứng

31/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

35

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh vòng dừa sầu riêng

37/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

36

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh vòng mè sầu riêng

38/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

37

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh hạnh nhân mè đen

36/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

38

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh ông xã

40/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

39

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

22/10/2018

Bánh pía chay đậu xanh sầu riêng dứa

47/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

40

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

22/10/2018

Mè láo

44/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

41

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Mè xửng

43/Công ty Tân Huê Viên

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

42

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Bánh hạnh nhân mè

45/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

43

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Bánh pía kim sa bí đỏ

49/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

44

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Kẹo gạo lức

50/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

45

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo đậu phộng bí xanh

57/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

46

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo bí xanh

51/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

47

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Bánh hạnh nhân trà xanh

61/Công tu Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

48

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo gạo lức đậu phộng rong biển

53/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

49

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Bánh gạo lức

60/Công tu Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

50

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo gạo lức rong biển

52/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

51

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo đậu phộng rong biển

54/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

52

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Lạp xưởng tôm

55/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

53

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

11/12/2018

Lạp xưởng mai quế lộ

58/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

54

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

11/12/2018

Lạp xưởng mai quế lộ vị tiêu

59/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

55

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng dứa

33/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

56

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Kẹo Bơ sữa

48/ THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

57

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Lạp Xưởng Ăn Liền

64/ THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

58

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/01/2019

Bánh Pía Nhân Khóm

04/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

59

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/01/2019

Bánh In Pháo

03/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

60

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Lạp Xưởng Gà

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

61

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Bánh Vòng Mè

02/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

62

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Bánh Vòng Dừa

01/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

63

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Pía Trà Xanh Trứng Muối

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

64

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Pía Trà Xanh sầu Riêng

11/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

65

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Kim Sa Trà Xanh

10/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

66

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Long Châu Đậu Dứa

08/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

67

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Lạp Xưởng Trứng Muối

06/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

68

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Lạp Xưởng Tươi

07/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

69

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/05/2019

Lạp Xưởng Gà

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

70

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Lạp Xưởng Tôm

19/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

71

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh In Nhân Trà Xanh

18/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

72

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Dứa

17/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

73

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Rong Biển

15/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

74

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Trứng

14/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

75

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Sầu Riêng

16/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

76

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Kẹo Gạo Lức Rong Biển

09/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ

    153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

  • Điện thoại

    (0299) 3623700 - 3623702

  • Email

    kinhdoanh1@banhpiatanhuevien.com

Kết nối với chúng tôi