Hồ sơ công bố

CƠ QUAN QUẢN LÍ HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

NĂM 2018 - 2019

STT

Cơ Sở/Doanh Nghiệp

Ngày

Sản Phẩm

Số Tự Công Bố

Địa Chỉ

1

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/02/2018

Bánh in nhân đậu xanh sầu riêng

01/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

19/04/2018

Lạp xưởng bò

02/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

3

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

19/04/2018

Bánh long châu

03/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

4

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Kẹo đậu phộng

04/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

5

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Lạp xưởng mai quế lộ

05/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

6

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Lạp xưởng mai quế lộ vị tiêu

06/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

7

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh sầu riêng

08/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

8

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay đậu sầu riêng

09/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

9

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay môn sầu riêng

10/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

10

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay đậu xanh sầu riêng

11/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

11

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh pía chay môn sầu riêng

12/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

12

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bò viên

13/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

13

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh dứa

14/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

14

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2018

Bánh in nhân đậu xanh dứa

15/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

15

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Kẹo sữa đậu phộng

16/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

16

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Bánh pía đậu đỏ sầu riêng

17/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

17

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

24/05/2018

Lạp xưởng bò tươi

19/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

18

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/05/2018

Bánh pía mè đen sầu riêng

18/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

19

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/06/2018

Bánh trung thu Kim Sa

20/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

20

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh pía đậu xanh dứa ít đường có trứng

21/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

21

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh trung thu

22/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

22

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/06/2018

Bánh hạnh nhân trứng muối

23/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

23

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh pía đậu xanh ít đường có trứng

24/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

24

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh in trắng

25/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

25

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

04/07/2018

Bánh in ca cao

26/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

26

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

13/07/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng ít đường

27/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

27

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

18/07/2018

Bánh in ca cao dứa

28/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

28

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

18/07/2018

Bánh pía kim sa mè đen

29/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

29

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

01/08/2018

Bánh pía kim sa đậu xanh dứa

30/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

30

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía thịt lạp

34/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

31

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng

32/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

32

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh bà xã

39/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

33

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh hạnh nhân

34/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

34

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh pía mè đen sầu riêng trứng

31/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

35

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh vòng dừa sầu riêng

37/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

36

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh vòng mè sầu riêng

38/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

37

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh hạnh nhân mè đen

36/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

38

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/08/2018

Bánh ông xã

40/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

39

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

22/10/2018

Bánh pía chay đậu xanh sầu riêng dứa

47/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

40

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

22/10/2018

Mè láo

44/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

41

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Mè xửng

43/Công ty Tân Huê Viên

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

42

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Bánh hạnh nhân mè

45/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

43

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Bánh pía kim sa bí đỏ

49/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

44

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

09/11/2018

Kẹo gạo lức

50/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

45

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo đậu phộng bí xanh

57/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

46

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo bí xanh

51/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

47

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Bánh hạnh nhân trà xanh

61/Công tu Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

48

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo gạo lức đậu phộng rong biển

53/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

49

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Bánh gạo lức

60/Công tu Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

50

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo gạo lức rong biển

52/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

51

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Kẹo đậu phộng rong biển

54/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

52

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

26/11/2018

Lạp xưởng tôm

55/THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

53

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

11/12/2018

Lạp xưởng mai quế lộ

58/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

54

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

11/12/2018

Lạp xưởng mai quế lộ vị tiêu

59/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

55

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Bánh pía đậu xanh sầu riêng dứa

33/Công ty Tân Huê Viên/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

56

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Kẹo Bơ sữa

48/ THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

57

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/12/2018

Lạp Xưởng Ăn Liền

64/ THV/2018

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

58

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/01/2019

Bánh Pía Nhân Khóm

04/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

59

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

25/01/2019

Bánh In Pháo

03/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

60

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Lạp Xưởng Gà

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

61

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Bánh Vòng Mè

02/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

62

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

27/02/2019

Bánh Vòng Dừa

01/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

63

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Pía Trà Xanh Trứng Muối

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

64

 

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Pía Trà Xanh sầu Riêng

11/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

65

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Kim Sa Trà Xanh

10/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

66

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Long Châu Đậu Dứa

08/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

67

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Lạp Xưởng Trứng Muối

06/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

68

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Lạp Xưởng Tươi

07/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

69

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/04/2019

Bánh Pía Nhân Xoài

13/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

70

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

03/05/2019

Lạp Xưởng Gà

05/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

70

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Lạp Xưởng Tôm

19/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

71

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh In Nhân Trà Xanh

18/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

72

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Dứa

17/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

73

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Rong Biển

15/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

74

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Trứng

14/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

75

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đậu Sầu Riêng

16/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

76

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Kẹo Gạo Lức Rong Biển

09/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

77

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

06/05/2019

Bánh Pía Đâụ Đỏ Sâù Riêng Trứng

14/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

78

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2019

Lạp Xưởng Mai Quế Lộ

20/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

79

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2019

Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Vị Tiêu

21/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

80

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2019

Bánh Bắp

22/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

81

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/05/2019

Bánh In Nhân Đâụ Xanh Dưá

22/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

82

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

15/06/2019

Bánh Trung Thu Kim Sa Mè Đen

29/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

83

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Lạp Xưởng Trứng Muối

24/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

84

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

 

17/06/2019

Bánh In Ca Cao Dưá

25/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

85

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Bánh Pía Đâụ Phộng Sâù Riêng Trứng

26/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

86

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Bánh Pía Đâụ Phộng Sâù Riêng

27/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

87

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Bánh Trung Thu Kim Sa Trà Xanh

28/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

88

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Bánh Trung Thu Kim Sa Đâụ Đỏ

30/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

89

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

17/06/2019

Bánh Trung Thu Kim Sa Đâụ Phộng

31/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

90

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

28/06/2019

Bánh Trung Thu Rong Biển

32/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

91

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

28/06/2019

Thịt Lạp Khô

33/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

92

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

01/07/2019

Bánh Ông Xã

34/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

93

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

19/07/2019

Bánh Pía Kim Sa Dưá

35/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

94

Công ty TNHH CBTP Bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên

10/10/2019

Bánh Hạnh Nhân Rong Biển

43/Công Ty Tân Huê Viên/2019

153,Quốc lộ 1A,ấp Phụng Hiệp,xã An Hiệp,huyện Châu Thành,tỉnh Sóc Trăng

 

Những Sản Phẩm Có Thể Gây Dị Ứng
* Luôn đọc kỹ thành phần trên nhãn sản phẩm, nếu không chắc chắn có thể liên hệ với công ty để biết rõ thông tin, không sử dụng sản phẩm nếu bản thân có dị ứng với những thành phần đó.
Tên NL Sản phẩm có chứa Mô tả Triệu chứng Khuyến Cáo
Trứng Bánh Pía, Kim Sa Trứng, Pía Ít Đường, Long Châu, Hạnh Nhân, Lạp xưởng Trứng Muối, Trung Thu Khi tiếp xúc với protein trứng, các tế bào hệ thống miễn dịch nhận ra chúng và báo hiệu hệ thống miễn dịch giải phóng histamin, Dị ứng trứng là một trong những loại phổ biến nhất của dị ứng thực phẩm ở trẻ em. Viêm da, phát ban là phản ứng dị ứng phổ biến nhất. Viêm mũi dị ứng. Các triệu chứng như buồn nôn, chuột rút và ói mửa. Dấu hiệu bệnh hen suyễn và các triệu chứng như đau thắt ngực, ho hoặc khó thở. Những người có tiền sử dị ứng trứng không nên ăn. Đọc nhãn thực phẩm một cách cẩn thận. Nếu đang cho con bú, tránh trứng. Nếu con bị dị ứng trứng, có thể phản ứng với protein qua sữa.
Sữa Bánh Pía Kim Sa, Bánh Bắp, Kẹo sữa Triệu chứng dị ứng sữa khác nhau từ người này sang người khác, xảy ra một vài phút đến vài giờ sau khi uống sữa hoặc ăn các sản phẩm sữa.Sữa dị ứng là một phản ứng bất thường của hệ thống miễn dịch của cơ thể với sữa và các sản phẩm có chứa sữa. Phát ban, Thở khò khè, ói mửa.
Các dấu hiệu và triệu chứng có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển bao gồm:
Phân lỏng, có thể chứa máu, tiêu chảy, đau rút bụng, ho hoặc thở khò khè, chảy nước mũi, chảy nước mắt. phát ban, ngứa da thường xung quanh miệng. Đau bụng ở trẻ sơ sinh.
Nếu biết bị dị ứng sữa, cách duy nhất để tránh phản ứng dị ứng là tránh các sản phẩm sữa. Biết những gì ăn và uống. Hãy chắc chắn để đọc nhãn thực phẩm một cách cẩn thận.
Đậu Phộng Kẹo đậu phộng, kẹo sữa đậu phộng, hạnh nhân, bánh pía đậu phộng, kẹo gạo lức đậu phộng  Dị ứng đậu phộng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất trong các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các triệu chứng của dị ứng đậu phộng có thể dẫn đến sốc phản vệ. Đối với một số người bị dị ứng đậu phộng, chỉ cần một lượng nhỏ đậu phộng cũng có thể gây ra một phản ứng nghiêm trọng. Các triệu chứng phổ biến của dị ứng đậu phộng là: Chảy nước mũi, Phản ứng da như nổi mề đay, mẩn đỏ hoặc sưng, Ngứa hoặc ngứa ran trong hoặc xung quanh miệng và cổ họng, Các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn, Cổ họng thắt chặt, Khó thở hoặc thở khò khè.  Luôn đọc kỹ nhãn trên các bao bì sản phẩm, nhằm đảm bảo chúng không chứa đậu phộng hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu phộng.
Mè Đen, Mè Trắng Bột Mì, Hạnh Nhân Bánh Pía Mè Đen, long châu, kẹo sữa hạnh nhân, kẹo mè đen, bánh vòng mè, mè xửng, Mè Láo… Cũng tương tự như các bệnh dị ứng nói chung, dị ứng này xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần có trong hạt mè. Lúc này, cơ thể sẽ giải phóng một lượng các chất hóa học để kháng lại những thành phần có trong những nguyên liệu này. Trong trường hợp các chất này được tiết ra quá nhiều sẽ gây ra các phản ứng dị ứng. Khó thở, Ho, rối loạn nhịp tim, buồn nôn và nôn, cảm giác ngứa trong miệng và cổ họng, Nổi mề đay, Đau bụng, mặt đỏ bừng. Luôn đọc kỹ nhãn trên bao bì sản phẩm, không sử dụng nếu có dị ứng với các sản phẩm này.
Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ

    153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

  • Điện thoại

    (0299) 3623700 - 3623702

  • Email

    kinhdoanh1@banhpiatanhuevien.com hoặc hotro@banhpiatanhuevien.com

Kết nối với chúng tôi