17/03/2018: Khai trương Chi nhánh Công ty Thái Tuê Viên tại Trung Quốc

Ngày 17/03/2018 vừa qua. Công ty Tân Huê Viên khai trương chi nhánh cty Thái Tuệ Viên tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ: Phòng 2405, Tầng 24, Phòng 1, Toà nhà 5, Khu mua sắm Daheping Huaxi, Số 38, Đường Huaxi, Quận Xixiangtang, Thành phố Nam Ninh, Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Những hình ảnh tại Lễ khai trương.