16/02/2017: Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Tp. HCM đến thăm.

Vào ngày 16/02/2017 Giám Đốc và Ban Lãnh đạo Công ty TNHH CBTP Bánh Pía – Lạp Xưởng Tân Huê Viên vinh dự được đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại Sứ Quán Ấn Độ - Văn phòng tại Tp. HCM đi cùng Lãnh đạo UBND Tỉnh Sóc Trăng. Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: