24/12/2016: Tiếp đoàn Đại Sứ Quán Indonesia tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 24/12/2016 Giám đốc Công ty Tân Huê Viên - Ông Thái Tuấn đã tiếp đoàn Đại Sứ Quán Indonesia Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh cùng doanh nghiệp của Indo đến và làm việc tại công ty.

Sau khi đi thăm nhà xưởng, Kho đông lạnh Sầu Riêng và dùng bánh pía nóng, Đoàn cùng làm việc với Ông Thái Tuấn tại văn phòng riêng và dùng những bánh mẫu có khả năng xuất sang thị trường Indo.

Ông Thái Tuấn đã mời Đoàn cùng dùng những món ăn Đặc sản của Sóc Trăng được nấu tại Nhà Hàng Tân Huê Viên (Khu Trưng Bày).

Giám Đốc Công ty P.T. MEGA KAPUAS MULTINIAGA, Ông Danny Hidajat rất tín ngưỡng Phật giáo. Vì thế, Ông Thái Tuấn đã mời Ông Danny và cả đoàn tham quan Thái Gia Hương.